top of page

OBSZAR DZIAŁANIA

Jakie miejscowości obsługujemy

Ze względu na koszt transportu wynoszącego około 1,5 zł/kilometr, skupiamy się na obsłudze województwa Łódzkiego i Mazowieckiego, ale na życzenie klienta możemy obsłużyć województwa przyległe do Łódzkiego (Wielkopolskie, Świętokrzyskie, Kujawsko-Pomorskie, Śląskie, Opolskie) - Poznań, Kielce, Toruń, Częstochowa, Opole. W wyjątkowych wypadkach możemy objąć obsługą teren całej Polski.

bottom of page